ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2016.

Årsberetning 2016

Årsmøtet 23. februar ble holdt i Tidemandgården med 47 personer til stede. Astrid
C. Salvesen Walther ønsket velkommen. Dokumenter til årsmøtet var på forhånd
lagt ut på bordene.

 1. Innkallingen var som vanlig annonsert i Lindesnes 2 ganger, i januar, og ble
  godtatt.
 2. Som møteleder ble valgt Thor Gunnar Hansen.
 3. Som referent ble valgt Svein Olaf Johannessen.
 4. Til å underskrive protokollen ble valgt Inger Marie Pedersen og Ivar Johan
  Hermansen.
 5. Årsberetning for 2015 ble lest og funnet i orden.
 6. Revidert regnskapet for 2015 ble gjennomgått av kasserer og godkjent av
  årsmøtet.
 7. Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2017 til kr 200 for enkeltmedlemmer
  og kr 300 for familie.
 8. Valgkomiteens forslag til styre for 2016 ble enstemmig vedtatt, og er
  følgende:
  Leder (1 år): Thor Gunnar Hansen.
  Styremedlemmer (2 år): Anna Solheim, Svein Olaf Johannessen, Gunhild H.
  Sveinall og Anne Lill Støhlmacher Falk.
  Ikke på valg (1 år igjen av valgperioden): Kasserer Astrid C. Salvesen Walther,
  Johanna D. Nilsen, Egil Johanssen.
  Revisor (1 år): Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
  Valgkomité (1 år): Dag Buø, Inger Marie Pedersen, Kjell Ove Sætren og Liv
  Gauslaa, Svein Sørensen.
 9. Eventuelt: Det var ikke innkommet spesielle saker til behandling på årsmøtet.
  Trekning av årets gevinst, et trykk av Ottar Helge Johannessen, ble vunnet på nr.
  452, Jan Syvertsen.
  Så var den offisielle delen av årsmøtet over, og Thor Gunnar Hansen introduserte
  Einar Buø som skulle informere om Svalbard og noe av dens historie, og vise bilder.
  Medlemsmøtet 15. mars
  Styreleder Thor Gunnar Hansen ønsket ca. 60 tilhørere velkommen, og ga ordet til
  Knut Lindseth som fortalte om «Støkkan og Hermansby».
 10. Medlemsmøtet 3. mai
 11. Styreleder ønsket velkommen til ca. 40 tilhørere, og ga ordet til konservator ved
 12. Vest-Agder-museet, Endre Wrånes, som kåserte og viste bilder om «Tyske
 13. forsvarsverk rundt Mandal». Han fortalte hvordan festningsverkene her endret seg
 14. med verdenssituasjonen og forholdene i Norge og på Agder.
 15. Kjelldagen ble, tradisjonen tro, arrangert første lørdag etter 17. mai som ble 21.
 16. mai. Det er en dugnad ved laksestigene på Østerland i samarbeid med Østerlandske
 17. Fiskerier, Mandal Kystlag, Mandals Byselskap, Friluftsrådet i Lindesnesregionen og
 18. Holum Historielag.
 19. Medlemsmøtet 13. september
 20. Styreleder ønsket ca. 35 tilhørere velkommen og ga ordet til Tor Arild Melby. Han er
 21. født og oppvokst i Mandal, men hans hjertebarn er Vardøhus, hvor han har vært
 22. kommandant i to perioder. Han kåserte og viste bilder om «Vardøhus festning. En
 23. del av norgeshistorien en ikke kjenner?»
 24. Medlemsmøtet 25. oktober
 25. Styreleder ønsket ca. 20 tilhørere velkommen og ga ordet til Carl Erik Kilander. Han
 26. er bosatt på Skjernøy, og fortalte og viste bilder om «Punktum for “norske” reinsdyr
 27. på Sør-Georgia – Om fjerningen av 6700 reinsdyr på hvalfangernes øy.»
 28. Medlemsmøtet 29. november
 29. Styreleder ønsket ca. 80 tilhørere velkommen til julemøtet og gjorde oppmerksom
 30. på lagets 25-årsjubileum. Han ga så ordet til Nils Reidar Christensen som holdt
 31. «Bildekåseri om Mandal flyplass.» Etterpå ble det servert rømmegrøt fra Astrid og
 32. saft fra Johanna.
 33. Styremøter
 34. Det er avholdt 8 styremøter hos Astrid Walther i Skippergata 4.
 35. Slekters gang
 36. Innhold: «Mandal Slip & Mek. verksted» av Ulf Aanonsen. «Mandal Historielag 25
 37. år» av Jan Tage Olsen.
 38. Redaksjonskomiteen besto av Ulf Aanonsen, Fridtjov Rasmussen, Ragnhild Kleven,
 39. Leon Bang Hetlevik og Astrid Walther.


Mandal Historielag hadde i 2016 217 betalende medlemmer og 5
æresmedlemmer. Æresmedlemmene er (i alfabetisk rekkefølge):
Per Iversen
Jan Tage Olsen
Fridtjov Rasmussen
Astrid Walther
Sigurd Walther
På alle medlemsmøtene har det vært enkel servering. På julemøtet ble det servert
rømmegrøt og hjemmelaget saft. Lotteriet gir inntekter til å dekke serveringen.

Thor Gunnar Hansen Svein Olaf Johannessen
Styreleder Sekretær

Scroll to Top