Avduking av minnesmerke i søgne

Hei alle historieinteresserte venner!

For et års tid siden tok jeg initiativet til å få reist et minnesmerke i Søgne til minne om krigshelten Fredrik Aaros.

Onsdag 12. august finner avdukingen av relieffet sted og etterpå blir det en minnemarkering i kultursalen på Søgne gamle prestegård.J

Du er velkommen. Program ligger vedlagt. Program

På grunn av korona så er det halvert plass i kultursalen, og du bør forhåndspåmelde deg snarest og innen 10.8. kl: 12.00 til:

magne.haugland@kristiansand.kommune.no

Vennlig hilsen

Magne

901 45 871

Scroll to Top