Medlemsmøtet ble avholdt 16. mars 2010, kl. 19.00. Det var 25 personer tilstede.
Tema på møtet var Halse Fattiggård, og Ådne Fardal Klev fortalte fra sin bok.
Forsamlingen stilte en del spørsmål som ble besvart av Fardal Klev.