Foredrag av Magne Haugland, Tittelen på foredraget er: «Dø om så det gjelder! Historien om Linge-telegrafist Fredrik Aaros fra Søgne.»