Mandal Historielag
Karl Erik Larsen:
Var det MTB-er fra Mandal som
startet Vietnamkrigen.
Tirsdag 24. mai kl. 19 i Tidemandgården.
Enkel servering. Neste møte 20. sept.