Forfatter av den nyutkomne bygdeboka, Halse og Harkmark – bosetting og befolkning, Dag Hundstad, gav en orientering om boka, som er to bind.
Bøkene er på til sammen 1100 sider med en tettpakket historie, med navn, bilder og kart over 17 av de 82 gårdsnumrene i Halse og Harkmark.