Forfatter av den nyutkomne bygdeboka, Halse og Harkmark – bosetting og befolkning, Dag Hundstad, gav en orientering om boka, som er i to bind.
Bøkene er på til sammen 1100 sider med en tettpakket historie, med navn, bilder og kart over 17 av de 82 gårdsnumrene i Halse og Harkmark.