REFERAT MEDLEMSMØTE 21.MARS KL. 19.00: «JOHAN PETER KLEMSDAL: 200 ÅR PÅ SANDEN . »

Til stede fra styret: Bente, Gustav og Eva
Foredrag av Johan Peter Klemsdal: 200 år på Sanden. 65 personer tilstede!

200 ÅR PÅ SANDEN v/ Johan Peter Klemsdal
Huset i Ytre Sandgate 20 på Sanden, som var 200 år i 2021 – og som har vært Peter og hans families
hjem i 30 år, var omdreiningspunktet for hans interessante foredrag.
Han startet med, i store trekk, å ta oss gjennom Mandals utvikling, med oppgangs- og nedgangstider.
Omkring 1800 dominerte Nedenes‐familien, ledet av Giert Giertsen og Mathias Knutzen fullstendig.
Det var «Kongen av Mandal» Tørris Christensen Nedenes (1664‐1721) som la grunnlaget for
velstanden. Nedgangstider, statsbankerott, eksportstans for trelast i 1813, og utskriving av
sølvskatten i 1816, førte til fallitt for Knutzen. 18 andre konkurser rammet Mandal i de helsvarte
1820‐årene. Så hadde vi storhetstiden fra 1840 da Mandal var sjøfartsby og det var oppgangstider
med etablering av mange nye forretninger etc., helt til de stolte seilskutene etter hvert ble erstattet
av dampskip.
Det ble nedgangstider igjen i Mandal: Stagnasjon, emigrasjon til Amerika og til østlandet der
industrien etterhvert vokste fram. På 1920-tallet, da de nye og unge forretningsfolkene etablerte seg
i Mandal og gikk inn i industrien, ble det igjen oppgangstider. Industrien overtok rollen som sjøfarten
tidligere spilte for byen.
Så til Sanden, og Ytre Sandgate 20:
Det var Giert Giertsen som satte i gang utbyggingen på Sanden, og nr. 20 i Ytre Sandgate ble bygd i
1821, på det verst tenkelige tidspunkt med tanke på byutviklingen. Huset ble opprinnelig bygd som
en tomannsbolig, og et såkalt midtgangshus, og inneholdt to bakerovner. Kaptein Mikal Arnesen var
husets første eier, og det bodde den gang til sammen 12 personer der.
Av en folketelling fra 1875 kunne vi se at Ytre Sandgates hus var bebodd av for det meste sjøfolk og
enker. Mange av enkene startet butikk eller bakeri i husene sine. Folketellingen viste i tillegg et antall
kreaturer på eiendommene: Hester, kveg, får og svin. Husene var slett ikke så hvite som de er nå.
Særlig gavlene hadde ofte en annen farge, og alle husene ble med årene ombygd eller påbygd.
Også i nr. 20 har det av flere vært drevet butikk, bakeri og kafé. Fra 1922-1935 var det Rosenstand,
før de flyttet over på den andre siden av gata og drev videre der. Den er det nok mange som husker i
dag. Til og med marinemaleren Johannes Scharffenberg har bodd i huset, og hatt sitt atelier der.

Tidemandgårdens lokale var overfylt denne kvelden, og alle som kom fikk «valuta for pengene».
Peter fortalte på en lun og humoristisk måte om et område i byen som mange har et forhold til, både
historisk og i vår egen tid.

Ref. for historielaget
Eva Saanum

Scroll to Top