ÅRSMØTE 23. JANUAR 2024 KL. 19.00 PÅ RISØBANK.

Årsmøte avholdes tirsdag 23. januar kl. 19.00 på
Risøbank. Ordinære årsmøtesaker.
Andre saker som ønskes behandlet må
meldes til bente.marion.christensen@gmail.com
senest en uke før årsmøtet

Scroll to Top