Foredraget 18. oktober kl. 19.00 i Tidemandgården: Karen og Søren Haugland – mine besteforeldres historie.

Temaet er Karen og Søren Haugland og deres aktive samfunnsengasjement. Foredragsholder er Karen Krogseth.
Scroll to Top