REFERAT MEDLEMSMØTE 20. SEPTEMBER KL. 17.10: « MEDLEMSUTFLUKT TIL VIGMOSTAD GAMLE SKOLE. »

Mercedesbuss fra 1964

Mandal Historielag arrangerte tur til den gamle skolestua på Vigmostad. Turen frem og  tilbake var en opplevelse i seg selv, med en av veteranbussene fra VeteranbussklubbenSamSør Agder, en Mercedesbuss fra 1964. På disse bussene satt sjåføren på høyre side:busselskapet hadde avtale med Postverket om postdistribusjon i distriktene, og medførerplassen på høyre side slapp sjåførene å gå ut av bussen når de skulle legge post ipostkassene langs veien. Den gamle diesellukta som mange vil huske fra forna da’r var så å sieliminert, men gromlyden fra motoren var gjenkjennelig. Her var snora du måtte trekke i hvis du skulle av, og små luftevindu. Sikkerhetsbelter var ennå ikke introdusert, og her var heller ikke de små posene på motorkassa som skulle være til hjelp ved bilsyke. Sjåfør Arvid Ødegård brakte oss trygt frem og tilbake gjennom den flotte Audnedalen som var badet i kveldssol. På Vigmostad ble vi tatt imot av rektor Jorunn Eielsen Braadland og Sigrid Tufteland fra det lokale historielaget, og vist inn i den gamle skolestua. Skoleloven fra 1860 påla kommunene å bygge egne skolestuer, til avløsning for den gamle omgangsskolen. Denne skolestua ble bygget allerede i 1863, noe som speiler god økonomi i lokalsamfunnet,og vilje til å bygge et permanent skolehus. Etter at man i moderne tid bygde nye skoler, og de gamle skolestuene stod i fare for å forfalle, gikk lokalsamfunnet her sammen og så
å si løftet i flokk: man flyttet et av byggene rundt hundre meter til ny plassering i skolegården, og
samlet utstyr fra fire skoler, slik at man i dag har ei unik skolestue å vise frem. De ¾ snes fremmøtte fikk en god gjennomgang av den lokale historien, og rektor viste en del av det skoleutstyret som var i bruk gjennom hundre år. Det var interessant å se de små tavlene elevene brukte, der de skrev med en griffel, og tørket av med en harelabb, bokstavelig talt («å gå over med en harelabb»). I dag sitter elevene med nettbrett på omtrent samme størrelse. Vi fikk høre klangen i et harmonikon, her var kuleramme, og gamle blekkhus med splittpenn. Boksamlingen inneholdt gamle bibler og postiller, og lesebøker fra 1860-tall og opp gjennom 1900-tallet. Ved siden av klasserommet var det boligrom for læreren. Klasserommet ble opplyst av en parafinlampe på kateteret, og lys gjennom vinduene. Vi satt på originale skolebenker, der noen hadde innrisset navnetrekk fra elevene. Etter foredraget og omvisningen var det kaffi og kringle i dagens skolehus, og praten gikk livlig, med flere ideer for historieinteresserte. Sigrid Tufteland er nyvalgt nestleder i Agder Historielag, og orienterte om hvilke planer man har for å styrke
samarbeidet mellom historielagene.

Deretter brummet bussen nedover dalen igjen. Det er jo gøy å kjøre veteranbuss og se
forbipasserende stoppe opp og vinke til klenodiet! Takk til omvisere og sjåfør!
«Vi var alle enige om at det hadde vært en fin tur».

Ref.v/ Gustav Reiersen.

 

 

Scroll to Top