MEDLEMSMØTE 24. MAI 2022 KL. 19.00: VAR DET MTB-er FRA MANDAL SOM STARTET VIETNAMKRIGEN.

Mandal Historielag
Karl Erik Larsen:
Var det MTB-er fra Mandal som
startet Vietnamkrigen.
Tirsdag 24. mai kl. 19 i Tidemandgården.
Enkel servering. Neste møte 20. sept.

Scroll to Top