REFERAT MEDLEMSMØTE 23.MAI KL. 19.00: «HESTMANDEN . »

HESTMANDEN

Tirsdag 23.mai arrangerte Mandal Historielag foredragskveld om veteranskipet D/S
HESTMANDEN. Ragnhild Bie og Stian Engedal Lunde, som begge jobber med Hestmanden på
Bragdøya veteranskipsverft i Kristiansand, gav en levende skildring av skipets historikk, og
hva de tenker om fremtiden for veteranskipet. D/S Hestmanden ble bygget i 1911 ved
Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i Bergen for Vesteraalens Dampskibsselskab. Skipet
gikk i kystfart med gods av ulikt slag, og opptil 100 passasjerer. Under 1.verdenskrig ble den
sammen med mange andre norske skip satt i konvoifart. Maskinkraften var noe mindre enn
på nyere skip, og under en av turene sakket den akterut. Kapteinen besluttet at de skulle
kaste anker og ligge i ro natten over. Da de neste dag kom frem til bestemmelsesstedet i
England, viste det seg at alle de andre skipene i konvoien var blitt bombet av tyske fly,
Hestmanden var det eneste skipet som kom uskadet frem. Etter dette fikk skipet ord på seg
for å være et heldig skip.
De rundt 45 fremmøtte på Risøbank fikk høre at i mellomkrigstiden gikk Hestmanden i
kysttrafikk med fisk, sjokolade, korn, kull, jernbanevogner, til og med Norges første
buldoozer ble fraktet nordover på denne kjølen.
Da andre verdenskrig brøt ut, befant skipet seg på vei nordover, fra Harstad til Svalbard.
Igjen ble det så innlemmet i konvoifarten, og kom uskadd gjennom krigen. Ved en anledning
ble det angrepet av et tysk bombefly, som slapp fem bomber mot skipet: alle bommet!
Mange andre skip fikk en ublid skjebne: over 4000 sjøfolk mistet livet under krigen, og over
14 000 opplevde bombing eller torpedoangrep, og måtte leve med senskadene resten av
livet. D/S Hestmanden kom hjem igjen til Oslo i juni 1945: da var Norge «ferdig» med
seiersrusen, hverdagen hadde vendt tilbake. Det var liten forståelse blant folk hjemme for
sjøfolkenes lidelser, «de hadde jo ikke opplevd krigen!» De var ikke okkupert av tyskerne.
Alle om bord ble sagt opp, uten feiring eller takk.
Etter krigen ble D/S Hetmanden kjøpt av Høvding skipsopphugging, og tjenestegjorde i
denne virksomheten langs kysten, der man ryddet opp med skipsvrak fra krigen, blant annet
Tirpitz.
I 1979 ble skipet tatt hånd om av Norsk Veteranskipsklubb, og forlagt til Trondheim, inntil
det i 1992 kom til Bredalsholmen Fartøyvernsenter. Der gjennomgikk det i årenes løp et
betydelig renoveringsarbeid. Så ble skipet døpt på ny 23.9.2011, med kongen og krigsseiler
til stede. I 2021 kunne den så legge ut på sitt første tokt igjen for egen maskin. I dag tar man
imot skoleklasser i regi av Den kulturelle skolesekken, og formidler krigshistorien til nye
generasjoner.
Nå i sommer skal skipet på seilas østover og blant annet ligge i Oslo, før det så avrunder med
et besøk i Mandal under Skalldyrfestivalen.
Ref. v/G.R.

Scroll to Top