ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2019.


Årsmøtet for 2018 ble avholdt i Tidemandgården den 22.01.2019, med 30 fremmøtte.

 1. Møteinnkalling med annonser ble godkjent.
 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen.
 3. Valg av referent: Gustav Reiersen.
 4. To til å undertegne referatet: Arne Rypestøl og Nils Trygve Valand.
 5. Årsberetningen ble lest av Gunhild Sveinall.
 6. Regnskapet ble presentert av Anna Solheim.
 7. Kontingent som før: 200,- /enkeltmedlem, 300,- for familie.
 8. Valg:
  Eva Saanum Bessesen fra valgkomiteen la frem forslag slik:
   Leder: Thor Gunnar Hansen (1 år)
   Styremedlemmer slik:
 • Gunhild Sveinall (1 år)
 • Anna Solheim (1 år)
 • Ole Guttorm Ihme (1år)
 • Inger Lise Nordheim (2 år)
 • Steinar Børresen (2 år)
 • Gustav Reiersen (2 år)
  Styret velger selv kasserer og sekretær.
  Revisorer:
   Helge Klev (1 år)
   Nils Reidar Christensen (1 år)
  Valgkomite:
   Johanna D. Nilsen (1 år)
   Eva Saanum Bessesen (1 år)
   Anne-Lise Eielsen (1 år)
  Alle forslag ble vedtatt.
 1. Eventuelt:
 • Det var ingen innmeldte saker.
 1. ORIENTERINGSSAKER:
 • Leder Thor Gunnar Hansen orienterte om status for historielagets initiativ for
  å få kommunen til å ferdigstille bygdebok for Halse.
 • Per Stensrud ble presentert som ny administrator av Mandal Historielags
  hjemmeside.
 • Leder orienterte om innsendt søknad om kulturmidler fra Mandal kommune
  til utstyr for scanning av bilder. En samarbeidspartner ved scanning av
  fotografier er Digitale bilder i Agder, som del av Vest-Agder-museet.
 1. – Trekning av kaffepengelotteri: gevinst: bilde av Ottar Helge. Vinner: Jan Tage Olsen.
 2. – Gevinst for lotteri ved neste årsmøte: Agders historie.
 3. FOREDRAG:
  Etter årsmøtet holdt Bjarne Uleberg et svært interessant foredrag om «Søk med metalldetektor, spesielt i Furulunden».
 4. Det er i 2019 avholdt 5 styremøter: det ble ikke avholdt styremøte før medlemsmøtet 19.11.
 5. Kjelldagen ble avlyst også i 2019.
 6. Medlemsmøter i 2019:
 • 22.1: Årsmøtet.
 • 19.3: Slekstgranskning, v/Harald Storaker, på Mandal vgs.
 • 21.5: Industribyen Mandal. v/Thomas Olsen, Arkivsenter Sør, og Birgitte
  Sørensen, Vest-Agder-museet, Mandal Bymuseum.
 • 17.9: Seilskutebyen Mandal, v/Nils Reidar Christensen.
 • 22.10: Gustav Vigeland, v/Birgitte Sørensen, Vest-Agder-museet, Mandal
  Bymuseum.
 • 18.11: Arkeologiske funn i fremtidig E-39-trase. v/arkeolog Ghattas Sayej,
  Fylkeskonservatoren.
 1. Slekters Gang: pakkemøte på Risøbank den 28.9.
 2. Medlemstallet ved årsskiftet 2019-2020: 237.
  Ref. v/Gustav Reiersen.
Scroll to Top