ÅRSMØTET PÅ RISØBANK 15.02.2022.
Etter to år med pandemi kunne Mandal Historielag endelig avholde årsmøte igjen, denne
gangen med 30 fremmøtte medlemmer på Risøbank.

 1. Innkalling til årsmøtet: godkjent.
 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen valgt.
 3. Valg av referent: Gustav Reiersen valgt.
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen:
  Øystein Wiig og Håkon Bentsen.
 5. Årsberetning for 2020, v/ sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
 6. Årsberetning for 2021, v/ sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
 7. Regnskap for 2020, v/ kassereren, Steinar Børresen: godkjent.
 8. Regnskap for 2021, v/ kassereren, Steinar Børresen: godkjent.
 9. Fastsetting av kontingent for 2023: som før: 200,- for enkeltmedlem. 300,- for
  familie. Vedtatt.
 10. Valg: valgkomiteen, v/ Anna Solheim: alle i styret har sagt seg villig til gjenvalg:
 • – Thor Gunnar Hansen, leder. Ett år
 • – Steinar Børresen Ett år
 • Inger Lise Nordheim Ett år
 • Bente M. Christensen To år
 • Eva Saanum To år
 • Ole Guttorm Ihme To år
 • Gustav Reiersen Ett år
  Forslaget vedtatt.

Valgkomite, for ett år: Revisorer, for ett år:

 • Anne-Lise Eielsen – Nils Reidar Christensen
 • Anna Solheim – Håkon Bentsen
 • Unni Iversen Forslaget vedtatt.
  Forslaget vedtatt.
 1. Innkomne saker: ingen saker.
 2. Etter årsmøtet holdt Håkon Bentsen foredrag:
  «Fra Nasty til Westamaran. Om hurtigbåtproduksjon i Mandal.»
  Referat v/ Gustav Reiersen.
  Protokoll undertegnet:

Øystein Wiig…………………………………………………………………………………… Håkon Bentsen