REFERAT STYREMØTE 01.02.22.

REFERAT:
STYREMØTE, MANDAL HISTORIELAG. 01.02.22
Til stede: Thor Gunnar – Eva-Bente-Inger Lise-Steinar-Gustav. Forfall: Ole Guttorm.

 1. Godkjenning av referat fra styremøtet på Risøbank 09.11.21. og medlemsmøtet
  23.11.21.: OK.
 2. Orientering om møte om «lokalhistorisk senter» på Risøbank, 24.11.21.
 3. Thor Gunnar orienterte om søknad av 11.01.22 sendt til Lindesnesfondet om
  kr 35 000 til kjøp av samling av lokalhistoriske bøker etter Svein Sørensen, til bruk i
  Lindesnesbibliotekene og ev lokalhistorisk møteplass.
 4. Opplæring og praksis i skanning av fotografisk materiale. Vi har anskaffet skanner, og
  holder på å tilegne oss kunnskap og erfaring. Utstyret kan gå på omgang blant styrets
  medlemmer, slik at vi får trening.
 5. Leder har levert 9 årganger av Slekters gang til Lindesnesbibliotekene, etter ønske fra
  dem om å komplettere samlingen.
 6. Vi prøver å få til en artikkel om oppstart av Mandal Historielag for 30 år siden, og om
  markeringen i medlemsmøtet 23. november 2021.
 7. Leder orienterte om lokalhistoriske temaer og arrangementer under byjubileet. Det
  første foredraget er i Buen 02.02.22 av brødrene Thore og Øyvind Westermoen med
  tittelen: «Toralf Westermoen – båtbygger og samfunnsbygger.» Her har også
  eldstebroren Petter Westermoen bidratt.
 8. Det ble diskutert muligheten for å ta en høyere medlemskontingent for utenbys
  medlemmer, for å dekke porto. Dette fikk ikke tilslutning.
 9. Agder Historielags leder, Birgit Attestog, er deres kontaktperson mot oss. Thor
  Gunnar har hatt samtale med henne 20.01.22, hun ønsker å delta på styremøte og
  treffe oss. Det avtales nærmere senere.
 10. Forberedelse av årsmøtesaker: Årsberetning for 2020 og 2021, v/Gustav. Her kan vi
  ta med at laget ble stiftet 9. januar 1991. Gustav legger inn dagens medlemstall: 275.
  Steinar orienterte om regnskapene for 2020 og 2021. OK. Kontingenten fortsetter
  uendret. Valgkomiteen v/Anne-Lise Eielsen er tilsendt oppsett som gjaldt for 2021.
  Eventuelt: ingen saker så langt.
 11. Foredrag på medlemsmøtet: Håkon Bentsen: «Fra Nasty til Westamaran. Om
  hurtigbåtproduksjon i Mandal.»
 12. Forberedelser: Annonser, koronabestemmelser, mat og annet til
  årsmøtet/medlemsmøtet. Ny projektor kan da tas i bruk for første gang.
 13. Andre medlemsmøter første halvår 2022:
 • Tirsdag 22.mars kommer Arvid Ødegård: «Sørlandsruta 70 år».
 • Tirsdag 24. mai kommer Karl Erik Larsen: «Var det MTB-er fra Mandal som startet
  Vietnamkrigen?» I andre halvår bør vi ha fokus på kvinnelige foredragsholdere.
 1. Eventuelt: Thor Gunnar orienterte om sitt bokprosjekt med tittelen «Adolph
  Tidemand – familieportrettet og familien». Han ønsker å søke om midler til utgivelse
  med Mandal Historielag som søker/utgiver og med ISBN-nummer derfra.

Historielaget skal ikke belastes på noen måte annet enn å evt. få anledning til å motta
et parti bøker til en omforent pris hvis trykking blir gjennomført. Søknad med
historielaget som søker kan øke sjansen for tildeling.
Ref. v/Gustav.

Scroll to Top