Kåsør var biblioteksjef Rolf Steinar Bergli på Vigeland. Han fortalte om prosjektet med å overføre gamle fotografier til digitale bilder. Nesten alle kommuner og muséer er med i prosjektet som til nå har lagt inn 20.000 fotografier på nett.