bok: Den forhistoriske gården på Agder AV Morten Olsen

«Den forhistoriske gården på Agder». Dette er en bok som tok utgangspunkt i de mange særegne kulturminnene som ligger i utmarken omkring gårdene på Agder, som likkviler, brudled, endestaver og veimarkører tilknyttet de gamle ferdselsveiene. Her er Støleheia i Vennesla brukt som eksempelområde, hvor jeg som feltleder fant en høy konsentrasjon av alle disse kulturminnene, da jeg registrerte området for daværende Vest-Agder Fylkeskommune i 2015.Litt senere ville jeg lage en bok om utmarksressursbruk, gårdsøkonomi, ferdsel og grensestruktur i middelalderen og vikingtid og så hvordan de omhandlede gårdene fra Vennesla, Øvrebø og Mosby var relevant for hele Agder i denne perioden. I løpet av skriveperioden kom det imidlertid en rekke nye funn innenfor eksempelområdet som også er av stor betydning både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Noen eksempler på dette er Europas eldste eksempel på ølbrygging med humle fra Mosby, Nordens eldste-nesteldste gårdsbygning fra Moseid i Vennesla (5500 år gammel) og flere eksempler på kulturminnetyper som tidligere nesten utelukkende var kjent fra Agder, men som også ble brakt med landnåmsmennene ut til Færøyene, Island og Grønland. Boken ser dermed kulturminnene fra Støleheia i et lokalt og internasjonalt kontekst, med en rekke eksempler hentet fra liknende funn fra resten av Agder og de norrøne koloniene i Vesterled.

Boken vil derfor ha relevans for den turglade og vil hjelpe til med å identifisere de mange steinsettingene som ligger i utmarken, den lokalhistorieinteresserte som er opptatt av den gamle sør-vestnorske grensestrukturen, utskyldsgårder og andre særlige kulturminnetyper relatert til den forhistoriske gården på Agder, og for forskere som ønsker ny informasjon om etableringen av jordbrukskulturer i Norge for over 6000 år siden eller kontakten mellom Agder og Europa og de norrøne bosetningene i vikingtiden.

Boken er på 190 sider og er flott illustrert med bilder av Ingvald R. Ingebretsen (https://ingvald.smugmug.com/Other/Knipzit). Boken har ikke mottatt noen form for offentlig støtte, og jeg forsøker derfor å finansiere trykking av boken ved forhåndsbestillinger. Jeg håper her at dere kan hjelpe til med distribusjonen av boken, og at dere kan forhåndsbestille denne for dekking av trykkeutgiftene. Dere vil selvfølgelig ikke betale før varen er mottatt, og ved bestilling av over 10 eksemplarer vil jeg personlig levere bøkene sammen med innbetalingsgiroer eller at det betales kontant. Så for å sikre dere et eksemplar av 1. utgaven av boken (og også få boken signert om ønsket) koster det 499 kr stykket.

Jeg håper derfor dere kan tilby medlemmene av historielaget dette tilbudet, og forhåpentligvis gi en tilbakemelding innen mandag den 23.11. om hvor mange eksempler dere ønsker å få levert. Så avtaler vi en dato for levering av disse samlet til lokalhistorielaget.

Her er et foredrag hvor jeg presenterer boken og noen av de mange funnene i denne:

https://www.facebook.com/events/388920792470025/permalink/392616682100436/

Scroll to Top