Mandal Historielag og koronaviruset høsten 2020


Mandal Historielag var heldig og fikk gjennomføre sitt årsmøte før «nedstengningen» av Norge i
mars. Koronaviruset medførte at historielaget avlyste sine resterende medlemsmøter før
sommeren og har ikke hatt aktivitet eller tilbud til sine medlemmer i samme periode.
Styret hadde et inderlig håp om å kunne gjennomføre lagets tre planlagte medlemsmøter i høst
etter en smittemessig rolig periode i sommer. Men slik som korona-situasjonen har utviklet seg i
kommunen, ellers i landet og i verden, har Mandal Historielag allerede avlyst septembermøtet.
Myndighetene terper på reglene om avstand, håndhygiene mv. De minner oss også stadig på å
holde oss borte fra reiser og forsamlinger som ikke er viktige. Vi vet godt at de eldre og kronisk
syke er utsatte grupper som både får hard sykdom av viruset og at denne kan resultere i
alvorlige utfall. I denne sammenhengen er trolig de fleste enige om at medlemsmøtene ikke er
så viktige.
Med manglende utsikter til en smittefri høst og ansvaret som følger med å arrangere møter for
våre godt voksne medlemmer, må styret dessverre melde at Mandal Historielag avlyser alle
høstens møter i laget.
Dette er selvsagt beklagelig siden historielaget hadde en møteplan med gode foredragsholdere
og temaer for hele året. Det er også beklagelig siden det nettopp er medlemsmøtene som
sammen med årsskriftet Slekters gang er lagets viktigste tilbud til medlemmene. Men Slekters
gang kommer som vanlig. Historielaget håper også å kunne gjennomføre flere av de planlagte
temaene senere.
Vi ønsker alle våre medlemmer en smittefri høst med god helse og andre aktiviteter.
Mandal, 24. august 2020
For styret i
Mandal Historielag
Thor Gunnar Hansen
Styreleder

Scroll to Top