Språk og shipping – slekt og sladder Johan Theodor Salvesen – Skottland-eventyrets «gründer»«Königsberg-brev» (1838-41)

Søndag 25. oktober kl 1600 arrangeres et kulturprogram i Storsalen i Buen, der en ganske spesiell del av Risøbank-historikken blir presentert. Det foreligger nemlig en rekke gamle brev – sendt fra Mandal, til Johan Theodor Salvesen (Lord Salvesens onkel), som i perioden 1838-1841 befant seg i Øst-Preussen (i byene Königsberg og Pillau). Her ble han – som 17-åring – «utplassert» av sin far, for at han skulle lære seg tysk og handel. De private brevene til unge Johan Theodor er nylig transkribert fra den gotiske håndskrift til «leselig» skrift, av Toril Gjessing. Og de inneholder en rekke detaljer fra dagligliv, selskapsliv og offentlig liv i Mandal midt på 1800-tallet. I programmet i Buen vil det bli lest fra disse brevene, som er skrevet av familiemedlemmer, venner og forretningsforbindelser. I tillegg blir det musikk og andre innslag som knytter til de gamle forbindelseslinjene mellom Østersjøen og Agder-kysten. Her deltar flere av Kulturskolens lærere som musikere.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Historielaget, Buen kulturhus, Kulturskolen og Risøbank-selskapet.

Det blir gitt informasjon om påmelding/billetter når det nærmer seg, bl.a. ved avis-annonse.

Scroll to Top