REFERAT MEDLEMSMØTE 24. MAI 2022 KL. 19.00: « MTB-er fra Mandal startet Vietnam-krigen?»

« MTB-er fra Mandal startet Vietnam-krigen?»
Lindesnes kommune har denne våren hatt en serie foredrag med fokus på bedriftshistorien i
Mandal, i forbindelse med feiringen av 100-årsjubileet av den formelle bystatusen. Mandal
Historielag har fulgt opp dette på sine møter. I maimøtet var turen kommet til den utflyttede
mandalitten Karl Erik Larsen, som stilte spørsmålet: «Var det MTB-er fra Mandal som startet
Vietnam-krigen?» Larsen hadde gjort et grundig gravearbeid for å finne svar på dette
spørsmålet, og de rundt 40 interesserte fremmøtte fikk høre om den spennende utviklingen
av et marint industrieventyr lokalt, blandet sammen med topphemmelige operasjoner underden kalde krigen, og de første spirer til USAs engasjement i Vietnam-krigen. I 1954 ble
Vietnam delt i nord og sør. En propagandakrig utviklet seg til regulær krig. I 1959 sendte USA
offiseren Colby for å delta i organiseringen av motstanden i sør, og legge planer for aksjoner
mot nord. Dermed er USA på vei inn i konflikten, og i 1961 faller den første amerikanske
soldaten. Rundt 1962 hyret CIA tre norske skipsoffiserer, Larsen mener dette må ha vært
godkjent av norske myndigheter. På denne tiden var Westermoen båtbyggeri i gang med å
bygge MTB-er i hangaren på Vestnes. Tore Westermoen kunne fortelle at president John F.
Kennedy ble gjort kjent med denne nye båttypen, lot seg begeistre, og gav forsvarsminister
McNamara ordre om å gå til anskaffelse: «Se å få bestilt disse MTB-ene!» USA kjøpte ellers
aldri krigsmateriell fra utlandet men denne gangen måtte de til Mandal for å få det aller
fremste. Båtene hadde lang aksjonsradius og holdt høy fart. 25.oktober 1962 bestilte USA to
båter for 1.7 mill. dollar. Disse var amerikanerne meget fornøyd med, og i neste omgang
kjøpte de fire nye, som ble sendt direkte til Filippinene, og deretter kontraherte de ytterlige
åtte nye båter. Det var på denne tiden stadig innsig av Øst-tyske trålere på Mannefjorden,
disse skulle nok holde oversikt over aktiviteten ved verftet, og båter som kom ut og inn. I
1964 var fire MTB-er på hemmelig nattetokt langs kysten av Nord-Vietnam, med kun sør-
vietnamesere om bord. Dette ble registrert av nordvietnamesiske myndigheter. Ute i
internasjonalt farvann lå en US Destroyer, som heller ikke var orientert om de fire båtene,
men som også registrerte aktiviteten. Destroyeren ble så beskutt av styrker fra Nord-
Vietnam. Da var det gjort. Ofte opererte MTB-ene alene: med rundt 18 manns besetning
fraktet de 20-30 marinesoldater langs kysten til Nord-Vietnam, disse tok seg i land med
gummibåter og drev sabotasje mot strategiske installasjoner, og trakk seg så ut til MTB-en.
Båter fra Nord-Vietnam kunne gjøre 30 knop, mens MTB-ene kom opp i 40-50 knop. Farten
var derfor helt avgjørende rent operativt. Nord-Vietnam ble etter hvert mer forberedt på
disse nattlige raidene, og det ble en økende grad av kamp. I april-mai 1964 var MTB-ene på
et 40-talls tokt, i til dels trange farvann. I 1965 ble tre MTB-er utsatt for stor kanonild, men
kom uskadd fra det. Så lenge de i alt 40 NASTY-båtene deltok, ble bare en båt fra Mandal
ødelagt. Men det hendte at de kjørte seg fast i trange farvann og måtte forlates, da sørget
amerikanerne for selv å skyte båtene i senk før styrker fra nord kunne ta seg ut til dem. Den
første NASTY-en som ble sendt til Vietnam var også den siste som ble hentet hjem til USA.
Senere var den på oppdrag på Cuba, og også mot Nicaragua. De båtene som returnerte til
Amerika ble siden solgt. De fleste ble etter hvert brent opp, mens en nå restaureres i Florida.
Mandal kommune hadde tilbud om å kjøpe båten for en krone, men avslo.

Martin Linge var konstruktør, og dyktige medarbeidere på Westermoens
båtbyggeri/Båtservice stod for byggingen av dette unike fartøyet. Hva visste norske
myndigheter om hele prosessen? Ole Guttorm Ihme pekte på at etter krigen var det Admiral
Danielsen, opprinnelig fra Mandal, som bevirket at gjenoppbyggingen av den norske
marinen etter krigen skulle skje i samarbeid med norske verft. Slik la Danielsen indirekte en
grunnleggende premiss for industrieventyret på Vestnes, en mulighet Thoralf Westermoen
sammen med dyktige medarbeidere omsatte i praktisk handling. Her ble grunnlaget lagt for
Mandals posisjon innen bygging av hurtigbåter. I alt var MTB-ene i tjeneste i 8 år, deltok i
over 1000 hemmelige oppdrag i årene 1962-65, og hadde lav tapsprosent.
Gustav Reiersen.

Scroll to Top