TRADISJONSFISKE PÅ SANDNES

S
Da det ble åpnet for laksefisket i elvene 1.juni 2022, samlet rettighetshaverne seg på
Sandnes for å dra nota på gammelt vis: et rundsveip i elva før nota så ble «snurpet sammen»
på bermeplassen. Det ble ingen fangst første dagen, da mus i løpet av vinteren hadde gnagd
flere hull i garnet. Men spenningen var der mens det stod på, og kaffien ble kokt på bålet, til
hyggelig samvær og drøs etterpå. Hver mandag klokka seks gjennom sommeren holder man
den gamle tradisjonen i hevd.

Scroll to Top