MEDLEMSMØTE, 23.11.2021. «Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden.»

 

Referat fra medlemsmøte 23. november 2021
Medlemsmøtet var annonsert i Lindesnes avis lørdag 20. november og ble gjennomført i
Tidemandgården. Historielaget hadde ikke hatt møte der siden årsmøtet januar 2020 på grunn
av pandemien. (Møtet i oktober d.å. var i Mandal museum.) I annonsen gikk det fram at Mandal
Historielag er 30 år i år. (Stiftelsesmøtet var i Andorsengården 8. januar 1991.) Styreleder
fortalte litt om etableringa av historielaget ved innledninga til møtet som hadde ca. 30
tilstedeværende. Fra styret møtte Inger Lise Nordheim, Bente Marion Christensen, Ole Guttorm
Ihme og Thor Gunnar Hansen. Styret møtte som vanlig kl. 18 mens møtet begynte kl. 19.
Brødrene Hans og Ole Guttorm Ihme hadde gransket historikken til kirkene i Mandal og
framførte foredraget: «Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år
siden.» Ole Guttorm foredro mens Hans var maskinist på datamaskinen. Etter det tre kvarters
foredraget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Disse var det mange av, noe
som vitner om at temaet engasjerer nå som kommunen feirer kirka sitt 200-årsjubileum i høst og
det er brukt mer enn 30 millioner kroner på istandsetting. Stillasene er nettopp tatt ned etter
fullførte arbeider.
Historielagets redaktør Ulf Aanonsen hadde med sin egen projektor «for sikkerhets skyld».
Mandal Historielag mottok i vår tilskudd på kr 5000 fra Lindesnes kommune til innkjøp av ny og
moderne projektor istedenfor den gamle som nå er umoderne og med ukurante koplinger. Bruk
av midlene er nært forestående.
Etter fortjent applaus til Ihme-brødrene ble publikum minnet om redaksjonskomiteens ønske om
stoff til Slekters gang. Dernest ble stor bløtkake (til 40 personer) budt fram i anledning lagets 30-
årsjubileum. (Til vanlig serveres gløgg og smultringer på «julemøtet» som er det siste
medlemsmøtet før jul.)
Dispensere med håndsprit var montert flere steder på veien fram til møtelokalet. Men det er ikke
mulig å holde noen sikker avstand til andre ved medlemsmøter i Tidemandgården. Derfor må vi
bare håpe at Covid-19-smitten ikke spredte seg i lokalet selv om smittetallene er på vei opp til ei
fjerde smittebølge i landet.
Medlemmene gikk hjem ca. kl. 21 etter hyggelig prat over kaffe og bløtkake.
Mandal, 24. november 2021
Thor Gunnar Hansen
Referent

Scroll to Top