Test med to spalter.

For å få til to spalter, trykker du på «plussen» først:

Normalt vil du kanskje ha en overskrift

Med en sub heading?

Og velger container med to spalter.

Og overskriften bør vel være øverst

Fra Sjøsanden

Og for å få alt topp-justert

Scroll to Top