Årsberetning for Mandal historielag 2014

Årsberetning for Mandal historielag 2014

Årsmøtet 11. februar ble holdt i Tidemandgården, samlet 45 personer, inkl styret. Formann Jan Tage Olsen ønsket velkommen.
Dagsorden for møtet:
Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt.
Som møteleder ble valgt Jan Tage Olsen og som referent ble valgt Inger Marie Pedersen.
Til å underskrive protokollen ble valgt Anne Marie Daasvatn og Knut Lindseth.
Årsberetningen ble lest og funnet i orden. Regnskapet for 2013 ble gjennomgått av kasserer og godtatt av årsmøtet.
Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2015 til kr. 150,-.
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og styret for 2014 er følgende:
Valgkomiteen har ikke foreslått navn på formann (1 år).
Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (1 år).
Styremedlem: Inger Marie Pedersen (1 år).
Styremedlem: Dag Buø (1 år).
Styremedlem: Svein Olaf Johannessen (2 år).
Styremedlem: Gunhild Sveinall (2 år).
Styremedlem: Anna Solheim (2 år).
Styremedlem: Svein Sørensen (2 år).
Styret konstituerer seg og fordeler arbeidsoppgavene.
Revisor: Helge Klev og Nils Reidar Christensen, begge valgt for 1 år.
Valgkomite: Sigurd R. Walther, Aase Pedersen, Torbjørn Rugland, Kjell Ove Sætren og Liv Gauslaa, alle valgt for 1 år.
Det ble foretatt loddtrekning av gevinsten for året 2013.
Aase Jorunn Pedersen vant fotografi, og Per Valebrokk vant boka Trollene på Stangheia.
Da årsmøtesakene var behandlet, var det pensjonist Hans Skoie som kåserte om Stemmen, byens første vannverk

Scroll to Top