Årsberetningen er lagt ut på hjemmesiden her.

Etter den mere formelle delen av møtet, presenterte Jørn-Terje Nøding Gabrielsen et utvalg ifra Martin Monrad Nødings billedsamling.