Håkon Bentsen: Fra Nasty til Westamaran.
Om hurtigbåtproduksjon i Mandal.