Ghattas Sayej:

Arkeologiske funn i ny E 39-trase.
I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

Enkel servering.                 Neste møte 21. jan.