HUSK: MEDLEMSMØTE TIRSDAG 19. NOVEMBER 2019 KL. 19.00

Ghattas Sayej:

Arkeologiske funn i ny E 39-trase.
I samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune.

Enkel servering.                 Neste møte 21. jan.

Scroll to Top