Kjell-dagen, 21.05.2022.

Første lørdag etter 17.mai samles en dugnadsgjeng for å rydde og stelle ved Laksestigene,
Kjellene, på Østerland, dvs på østsiden av elvemunningen. Et snes ivrige sjeler møtte fram og tok fatt med maling og rydding. Etter arbeidsøkta vanket det utmerket fiskesuppe fra Nødings, og boller og kringlestang fra Edgars, kaffi og god drøs rundt bua. Ole Guttorm Ihme gav et interessant riss av 700 års fisketradisjon i en av landets mest fiskerike elver, en tradisjon og kultur Østerlandske fiskerier holder i hevd. Med på laget hadde de Mandal kystlag,  Mandals Byselskap, Friluftsrådet Lindesnesregionen, Holum Historielag og Mandal Historielag.

Gustav Reiersen.

Scroll to Top