Hei.

Sender dere invitasjon til lanseringen av boken Heimevernet 75 år – fra asken til oljen.

Arbeidet med å skrive historien til Heimevernet i Agder har pågått siden 2018, og har vært et stort løft for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08. Boken som nå foreligger tar for seg hele historien til Heimevernet i Agder fra opprettelsen i 1946, og frem til i dag.

Boken er ikke bare en ren militærhistorie, men tar også opp samfunnsendringene i vår region fra 1946 og frem til i dag,  som har påvirket Heimevernet. Vi ser også på hvordan motstandskampen under krigen, og arven etter milorg; har hatt betydning helt opp til vår tid.

Historien viser at folk i Agder har vært pionerer i utviklingen av Heimevernsorganisasjonen på flere områder.

Vil tro at mange av historielagenes medlemmer har hatt et forhold til Heimevernet, og vil kunne ha glede av denne boken.

Boken lanseres på i offisersmessa på Gimlemoen, fredag 29.september kl 18.00. Arrangementet er åpent for alle.

For mer informasjon, se vedlagt innbydelse.

Mvh

Nils Helge Amdal

Invitasjon til lanseringen av boken Heimevernet 75 år