MEDLEMSMØTE 19. SEPTEMBER KL. 19.00 PÅ RISØBANK: «SØRLANDSK SKIPSFART 1920-2020».

Mandal Historielag

Forside


«Sørlandsk Skipsfart 1920-2020»
Ved Olav Arild Abrahamsen
Tirsdag 19. september kl. 19.00 på Risøbank.
Enkel servering. Neste møte 24. oktober

Scroll to Top