Medlemsmøte 13. april 2010.

55 personer hadde funnet veien til medlemsmøtet i Tidemandgården. Tema for møtet var Barnevandringene på Agder, et tema som er svært aktuelt ettersom filmen om Yohan hadde premiere i Mandal i mars d.å.
Thyra Ågedal var foredragsholder og det var stor interesse og flere spørsmål fra forsamlingen, som ble besvart av Ågedal.
Scroll to Top