Hans og Ole Guttorm Ihme:
Gamle Halsaa kirke og oppførelsen
av den nye Mandal kirke
for 200 år siden.

Enkel servering. Neste møte 18. jan.