Vi får et foredrag til «julemøtet» i november.

Hans og Ole Guttorm Ihme: Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden.