MEDLEMSMØTE 19. oktober 2021. Magne Haugland: Dø om så det gjelder.

MANDAL HISTORIELAG og MANDAL MUSEUM

Medlemsmøtet var historielagets første etter at Norge «gjenåpnet» 25. september etter koronapandemien og fant sted i skutegalleriet til Mandal museum i Andorsengården. 25 medlemmer var møtt frem for å høre: Magne Haugland: Dø om så det gjelder. Dette var det samme programmet som måtte avlyses 24. mars 2020 da Norge stengte ned 12. mars pga. pandemien.

Magne Haugland har skrevet bok om Fredrik Aaros fra Søgne, som før krigen ble utdannet telegrafist. Under krigen betjente han en hemmelig radiosender på Rudjordheia i Kvås. Arbeidet involverte flere hjelpere fra Lyngdal og Farsundsområdet, og var svært farlig. Herfra ble det sendt rapporter til London om tysk aktivitet i området, om situasjonen på Knaben, om skipstrafikken langs kysten osv. Tyskerne skjønte etter hvert at her foregikk slik skjult virksomhet, og innledet peiling av radiosignalene. Til slutt fant de sendestedet, og la seg til å vente på telegrafisten. Da Aaros skjønte at han ville bli arrestert, uten mulighet til å unnslippe, tok han sitt eget liv, rett foran øynene på de tyske soldatene. Han visste at han ville bli utsatt for tortur, og fryktet for å sprekke, og dermed angi hele det lokale nettverket. Den nærmeste hjelperen hans, Tor Hugo van der Hagen fra Farsund, klarte på spektakulært vis å stikke av, og redde seg i sikkerhet.

Magne Haugland hadde med seg effekter som viste noe av utstyrssituasjonen for Aaros og hjelperne den gang.

Mandal Historielag betalte annonse, foredragsholder og mat (boller og kaffe/te) mens Mandal museum holdt lokalene.

Referat ved Gustav Reiersen.

Scroll to Top