MEDLEMSMØTE, 23.11.2021. Gamle halsaa kirke og oppførelsen av den nye mandal kirke for 200 år siden .

Hans og Ole Guttorm Ihme:
Gamle Halsaa kirke og oppførelsen
av den nye Mandal kirke
for 200 år siden.

Tirsdag 23. nov. kl. 19 i Tidemandgården.
Enkel servering. Neste møte 18. jan.

Scroll to Top