MØTE UTSATT: ( Fremdriften i bygdebok-arbeidet for Halse ).

Kjære historievenner.
Jeg skriver vedr møtet som vi (Alfred Solgaard, Knut Lindseth og jeg) inviterte til i Buen onsdag 25. mars, vedr fremdriften i bygdebok-arbeidet for Halse. For ordens skyld melder jeg herved ifra om at dette møtet ikke blir avholdt, men utsatt. Grunnen regner jeg med at alle er godt informert om: Offentlige arrangementer og møteaktivitet i Buen er opphørt, og myndighetene har for en periode satt begrensninger vedr ansamling av folk.     Dette er selvsagt kjedelig, fordi vi hadde sett frem til denne samlingen. Men jeg vil berolige med at arbeidet med bygdeboken er i godt gjenge ellers, og vil foreløpig være forholdsvis upåvirket av unntakssituasjonen vi befinner oss i. Så vil vi finne en ny møtedato med historielagene/velforeningene så snart det er muligheter for det igjen.     Jeg vil også si takk til dere som har respondert på vår invitasjon. Det er hyggelig å vite at der er mange som har et hjerte for dette historiearbeidet, som ser frem til fortsettelsen – og som til og med vil stille seg til rådighet som medspillere. Det er lovende!
     Ønsker dere alt godt i denne merkelige tiden!
Med vennlig hilsen
Håkon R. SødalMandal, 18. mars 2020
PS:
Det er veldig fint om avlysningen også gis videre til folk dere måtte ha informert om eller invitert til å stille. Jeg har jo ikke oversikt over hvem dette kan være.

Scroll to Top