Til historielag, lokalhistorikere og slektsforskere!

For snart 10 år siden begynte jeg å registrere og å oppdatere all den krigshistorie, lokalhistorie og slektshistorie som jeg har skrevet ned siden 1975. Det har resultert både i en ny nettside og i 20 digitale bøker. På nettsiden er det registrert inn og systematisert alt jeg har jobbet med siden 1975. Når det gjelder de digitale bøkene er det en serie på 20 med variert sidetall fra 130 til 320. 17 av de digitale bøkene er inndelt i «Prestegjeld», og når de er ferdige er planen at det skal kunne føres slektsforbindelser mellom flere prestegjeld innen området fra Egersund i vest, Lindesnes i syd, Risør i øst og Bykle i nord. 3 av bøkene er inndelt fylkesvis på Aust-Agder, Vest-Agder og Sør-Rogaland. Disse inneholder mer lokal- og krigshistorie, men også slektshistorie. Til de som tegner abonnement på nettsiden er det også et eget tilbud på denne digitale bokserien. For enkeltpersoner kun kr. 1 500,-. For et historielag og hvor alle medlemmer kan ha tilgang, kun kr. 3 000,- når abonnement på nettsiden blir bestilt. Disse digitale bøker sendes ut i PDF-format via e-post ettersom hver bok blir ferdig. Ønsker du en bestilling på denne bokserien nå sendes de ferdige bøkene pr. nå straks til deg. 

Nettsiden www.skarpeidhistorie.com har en todeling; den har både tilgjengelig materiell for alle som ønsker å se nærmere på nettsiden og tilgang til alt utlagt materiell via passord og abonnement. Til medlemmer i alle historielagene innenfor ovennevnte geografiske som har jeg derfor tillatt meg å gi ett kjempetilbud på abonnement: For enkeltpersoner kun kr. 1 500,- inkl. mva. og det er kun en engangskostnad for varig bruk og ikke et årsabonnement som må fornyes. Dersom et helt historielag ønsker ubegrenset nett-tilgang for alle sine medlemmer, uavhengig av antall medlemmer, er det en engangskostnad på kr. 5 000,- inkl. mva. Tilbudet gjelder frem til 15 juni d.å. På nettsiden  www.skarpeidhistorie.com finnes det et par ferdige digitale bøker som eksempler på hva disse handler om, og om hvordan de er bygd opp. 

Med vennlig hilsen

Skarpeid slekt- og historieformidling

Scroll to Top