Medlemsmøtet 20. mars 2018. ( Fra glassplater til digitale filer).

MEDLEMSMØTE 20.03.2018

FRA GLASSPLATER TIL DIGITALE FILER

MANDAL HISTORIELAG

Sted: Fotofabrikken / Nomedal, Store Elvegården.

30 fremmøtte.

Medlemsmøtet var denne gangen lagt til Fotofabrikken v/Odd Arne Nomedal.

Leder Thor Gunnar Hansen innledet og ønsket velkommen.

Nomedal fortalte så om sin egen vei inn i yrket som fotograf, og utviklingen av virksomheten.

Det aller første bildet som det var mulig å bevare over tid, ble tatt av Nicepohre Niepce i 1826. Bildet har dårlig kvalitet etter dagens standard, men viser tydelig motivet: «Utsikt fra vinduet i Le Gras». Man ser takene i forgrunnen, og markene lengre borte. Niepce begynte å eksperimentere med de første fotografiene allerede i 1793. Den moderne fotokunsten er med andre ord rundt 200 år gammel. Bildet ble tatt med et såkalt camera obscura, dvs en mørk kasse med et ørlite hull som slapp inn lys. Nomedal demonstrerer dette med en liten kopi av et slikt kamera. Kontrasten mellom den enkle teknikken og dagens virkelighet er enorm. I 1839 tar Louis Daguerre fototeknikken videre til et nytt nivå. På 1850-tallet kommer de første glassplatene, og på 1880-tallet skjer det enda en utvikling i kamerateknikken. Under Krimkrigen på 1850-tallet og den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet ble det også tatt bilder, noe som gjorde flere oppmerksom på de mulighetene som lå i denne nye teknikken. Først rundt andre verdenskrig kom muligheten for farvebilder og slides. Filmteknikken startet på sin utvikling i 1899, og ikke lenge etter kom de første kinoene. Hos oss var Parkteatret Scene i Oslo først ute, 1907, og Verdensteatret i Tromsø, fra 1916 til 2004.

De første digitale kameraene kom på 1980-tallet. I dag er vi midt i en rivende teknisk utvikling, med fotolagring i «skyen», og et vell av muligheter for redigering og manipulering av bilder.

Nomedal presenterte så noe av den samlingen av kameraer og utstyr han har bygget opp gjennom flere år. Blant annet viste han frem glassplater, og demonstrerte også den forbausende skarpheten som preget fotografiene for hundre år siden. Fotofabrikken har på utstilling det første kameraet som ble brukt i arresten i Mandal for å ta bilder av fangene. Dette kameraet er i dag i privat eie. Utstillingen teller ellers rundt 120 objekter, som viser utviklingen gjennom mer enn hundre år. Mange av kameraene er etter Trygve Kihle, og også etter Per Frode Nilsen og Arne Johannesen.

 

Deretter kom det en del innspill og spørsmål fra de fremmøtte. Nomedal orienterte om virksomheten ved Fotofabrikken, og hvilke tilbud de har til publikum. Droneteknikken ble også berørt.

Thor Gunnar Hansen orienterte så om hvordan museene benytter seg av fotografering i sitt dokumentasjonsarbeid.

Det ble så en orientering om at Odd Arne Nomedal og Ulf Aanonsen skal til Edinburgh for å avfotografere diverse album etter familien til Lord Salvesen. Her finnes det mange fotografier fra deres opphold på Risøbank gjennom mangfoldige år.

 

Etter foredraget kunne forsamlingen gå rundt og ta de enkelte objektene nærmere i øyensyn.

 

Ref. v/G.Reiersen.

Scroll to Top