Medlemsmøtet 22. januar 2019. (Furulundens hemmeligheter).

FURULUNDENS HEMMELIGHETER
Når du går tur i Furulunden, har du sannsynligvis ofte hatt ulikegjenstander og kulturminner
like under fotsålen. Med metalldetektor har Bjarne Uleberg funnet drøssevis av gjenstander,
både fra andre verdenskrig og tyskernes aktiviteter, men også eldre gjenstander, i tillegg til
mye søppel og skrot. Med entusiasme og glød holdt han foredrag i Mandal Historielag etter
at årsmøtet var avviklet. For rundt 15.000,- kr får man det leteutstyret som skal til. Men
man må søke før man begynner å lete: denne aktiviteten er lovregulert, man må blant annet
forholde seg til Kulturminneloven. Man må ha tillatelse fra grunneier, man må gps-
registrere funnsted og melde inn funn til Fylkesarkeologen. Uleberg kunne fortelle at man i
gamle dager kastet en lykkemynt ut i åkeren for å sikre god avling. Slike mynter har han
funnet her i distriktet, blant annet en sølvmynt fra 1701. Videre har han funne glasskuler fra
vikingetiden, ved Skogsfjorden.
Også i Furulunden har han funnet eldre og nyere mynter. Og når det ikke er snakk om
utgamle gjenstander, får man beholde dem. Den første sølvmynten han fant, var en russisk
mynt fra 1924. Uleberg hadde med seg en rekke gjenstander som de fremmøtte kunne ta
nærmere i øyesyn, særlig ulike merker fra andre verdenskrig. Han viste frem en kniv med
inngravert navn, en klokke, et håndholdt kompass for tyske piloter, en NS-nål, dessuten et
luktesett med prøver av stridsgass, slik at man skulle kunne identifisere disse ved eventuelt
gassangrep. Da krigen var over, var det nok mange tyske offiserer og soldater som kastet fra
seg ulike medaljer og distinksjoner, i håp om lettere behandling ved overgivelsen. Derfor
dukker det opp ulike dødsmerker og medaljer av forskjellig slag. Merkene var gradert etter
den innsatsen soldaten hadde ytt, man kunne få bronse, sølv og gull. Dette skulle stimulere
til konkurranse og innsats, og soldatene jaktet på utmerkelsene. Men her er også merker fra
første verdenskrig, som vi må anta tyske soldater brakte med seg. Ellers var her en karbidlykt
som ble brukt til å lyse opp inne i bunkersen, her var bajonettslire, flere ringer, knapper,
diverse porselensgjenstander, myntsett osv. Etter presentasjonen var det flere innspill og
kommentarer fra de fremmøtte, som kretset rundt monterne for å beskue funnene.
Det nye styret i Mandal Historielag er slik: Thor Gunnar Hansen, leder. Styremedlem:
Gunhild Sveinall, Anna Solheim, Ole G. Ihme, Inger Lise Nordheim, Steinar Børresen, Gustav
Reiersen.
Ref. v/G.Reiersen.

Scroll to Top