Æresmedlem Frithjof Rassmusen fylte 90 år

Jubilanten og styreleder

Æresmedlem Frithjof Rassmusen fylte 90 år
27.3. Mandal Historielag hedret ham på
dagen. Styreleder Bente Christensen
overrakte blomsterhilsen fra styret i hans
hjem, hvor dagen ble feiret sammen med
familie og gode naboer.

 

Scroll to Top