Årsberetning for Mandal historielag 2011

Årsberetning for Mandal historielag 2011

Styret har i 2011 bestått av:

Svein Olaf Johannessen , formann

Astrid C. Salvesen Walther, kasserer

Inger Marie Pedersen, sekretær

og medlemmene: Kjell Ove Sætren, Torbjørn Rugland, Dag Buø og Liv Gauslaa.

Revisorer: Helge Klev og Nils Reidar Christensen.

Valgkomite: Sigurd R. Walther, Aase Pedersen, Mona Tronstad, Helga Saanum og Marion Lundevik.

Historielaget har i 2011 hatt 6 styremøter og 6 medlemsmøter, inkl. årsmøtet. Styret har i tillegg hatt korte styremøter i forbindelse med hvert medlemsmøte.

Årsmøtet ble avholdt 8. Februar.

Det var 33 personer tilstede.

Formannen åpnet møtet, og vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått. Årsberetning 2010 ble lest og funnet i orden. Regnskap for 2010 ble referert av kassereren og godkjent.

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag, som ble enstemmig vedtatt. Som nye medlemmer ble valgt Liv Gauslaa og Dag Buø.

Årsmøtet utnevnte et nytt æresmedlem, Per H. Iversen, som hadde hatt sammenhengende styreverv i 15 år. I tillegg ble det overrakt blomster til de medlemmer som gikk ut av styret.

Loddtrekningen viste at Elise Reinertsen vant bildet, som var gevinsten i år 2010.

Etter at årsmøtesakene var gjennomgått, gav formannen en oversikt over boka Elektrisk lys i Mandal 100 år. Årsmøtet gav sin tilslutning til av overskuddet av salget samles i ett fond for tilsvarende prosjekter.

Emne for kvelden var: ”Hva finnes av film og video fra Mandal og hvordan ta vare på slike som er av lokalhistorisk interesse.”

Medlemsmøte 8. mars samlet ca. 30 personer.

Temabok fra Vest-Agder museet med tittelen *Alkohol – gleder og sorger”, som ble utgitt før jul i 2010 var utgangspunktet for kveldens foredrag. Regionkonservator Thor Gunnar Hansen ved Vest-Agder museet var kveldens foredragsholder og har skrevet ett av kapitlene i boka, ”Hvem vil gå inn i evigheten som brennevinshandler?”.

Medlemsmøtet 5. April:

Den kvelden var det 35 personer tilstede. Tema denne kvelden var Roma v/Jostein Andreassen fra Søgne.

Interessen for foredraget var meget stor. Det var en lydhør forsamling som fulgte tema i halvannen time.

De av oss som ikke tidligere har besøkt Roma, fikk en utmerket gjennomgang av noen av de bygninger og malerier som finnes, som igjen gav oss tanker om en snarlig reise til Italia og til Roma.

Årets tur ble planlagt til siste søndag i august og skulle gått til Farsund og Vanse, men p.g.a. liten oppslutning, ble turen avlyst.

På medlemsmøtet 18. Oktober møtte 35 personer.

Kveldens foredragsholder var Torbjørn Greipsland, som kåserte om utvandringen til Amerika og om nordmenn som deltok i Borgerkrigen i tiden 1861 – 1865.

Medlemsmøtet 15. November:

Kveldens emne var JULESKIKKER FRA GAMLE DAGER. Sturla Ertzeid fortalte levende fra gamle dager, hverdager i førjulstiden og julens helligdager.

Det møtte 52 personer, som alle lyttet til Ertzeid med stor interesse.

Medlemsmøtet 13. Desember:

Kveldens kåsør var Gunnar Fredriksen, som på forhånd hadde annonsert at det var Pider Ro og Gabriel Scott som var tema den kvelden.

Fredriksen kom til møtet utkledt som Pider Ro. Aller først en håndhilsning til ”høvdingen”, altså formann i Historielaget, Svein Olaf Johannessen.

Fredriksen fremførte skikkelsen Pider Ro med stor dyktighet, hilste fra Lagmannsholmen og Ludafisk (hunden). Han siterte Reinert med beinet på en fortreffelig måte.

………..

På alle medlemsmøtene har det vært enkel servering med kaffe og kake. Det tas ikke betaling for serveringen, da loddsalget dekker utgiftene.

I tillegg til medlemsmøtene med forskjellige tema, var Slekters gang 2011, ferdig til november-møtet.

Slekters gang 2011 inneholder

  • Harkmark – fra lokalsamfunn til ”sovebygd” – utdrag fra Bygdeboken for Halse og Harkmark av Dag Hunstad

  • Risøbanks historie av Fridtjov Rasmussen

  • Advent og sirkus av Jan Tage Olsen

og ble levert til betalende medlemmer på døren eller via posten i november/desember.

Mandal historielag har pr. desember 197 medlemmer.

Lagets æresmedlemmer er 4, Jan Tage Olsen, Astrid C. Salvesen Walther, Sigurd R. Walther og Per H. Iversen.

Alle medlemsmøter har vært holdt i Tidemandgården, mens styremøter er avholdt privat.

Mandal på styremøte 26. januar 2012.

Inger Marie Pedersen

Scroll to Top