Lanseringen av boken Heimevernet 75 år

Hei.

Sender dere invitasjon til lanseringen av boken Heimevernet 75 år – fra asken til oljen.

Arbeidet med å skrive historien til Heimevernet i Agder har pågått siden 2018, og har vært et stort løft for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08. Boken som nå foreligger tar for seg hele historien til Heimevernet i Agder fra opprettelsen i 1946, og frem til i dag.

Boken er ikke bare en ren militærhistorie, men tar også opp samfunnsendringene i vår region fra 1946 og frem til i dag,  som har påvirket Heimevernet. Vi ser også på hvordan motstandskampen under krigen, og arven etter milorg; har hatt betydning helt opp til vår tid.

Historien viser at folk i Agder har vært pionerer i utviklingen av Heimevernsorganisasjonen på flere områder.

Vil tro at mange av historielagenes medlemmer har hatt et forhold til Heimevernet, og vil kunne ha glede av denne boken.

Boken lanseres på i offisersmessa på Gimlemoen, fredag 29.september kl 18.00. Arrangementet er åpent for alle.

For mer informasjon, se vedlagt innbydelse.

Mvh

Nils Helge Amdal

Invitasjon til lanseringen av boken Heimevernet 75 år

Scroll to Top