Medlemsmøtet 20. november 2018

MEDLEMSMØTE   MANDAL  HISTORIELAG.

Tidemandgården.

Til stede fra styret:  Anna-Inger Lise-Johanna-Ole Guttorm-Gunnhild-Gustav.

Forfall:  Thor Gunnar.

Ca 40 personer møtte frem for å høre Ole Guttorm Ihme og broren Hans Øystein Ihme fortelle om  MØLLA I STRØMSVIGA. De har gjort en grundig og omfattende jobb med å dokumentere fysiske objekt/levninger i terrenget, kartlegge slektshistorier og påvise den økonomiske aktiviteten det var rundt mølla, og den betydning den hadde i lokalsamfunnet.  Historien begynner allerede i 1610, og varer til 1800-tallet.  I nyere tid har man så arbeidet for å gjenoppdage sporene etter den økonomiske aktiviteten som var her.  Restene kan sees den dag i dag.

Foredraget var omfattende, og historien er tidligere blitt formidlet gjennom Lindesnes Avis.  Men også etter det har de to funnet nytt stoff.  Blant annet har de fått frem historien om en datter av mølleren i Strømsviga, Anne Marie, født 1780, som etter en del år giftet seg med Johan Adam Køhler.  De flyttet til Stavaner og etablerte der J.A.Køhler & Co.  Rundt 1850 er handelshuset Køhler  Stavangers største bedrift rangert etter betalt skatt, med bl.a. rederier, skipsverft, sildefiske, reperbaner, mølledrift og jordbruk!

Etter foredraget kom det mange interessante spørsmål og innspill fra de fremmøtte, som ble traktert med god Gløgg!

Mandal Historielag fikk i gave et eksemplar av det omfangsrike manuskriptet.

Ref. v/Gustav R.

Scroll to Top