Kjelldagen 2023 på Østerland Laksefiskeri.

Se innbydelse.