Karen Høyland Krogseth: Karen og Søren Haugland – mine besteforeldres historier.