Historien om: Skogsøy, Landøy, Udøy, Skjernøy og Stusøy

 

Historien om:
Skogsøy, Landøy, Udøy, Skjernøy og Stusøy

Lanseringspris:
kr 600
(gjelder forhåndsbestillinger)

(Ikke nødvendigvis endelig forsidebilde)

Denne boken er bind nr 3 i serien av bygdebøker for gamle Halse og Harkmark herred. Formatet er som for Harkmark-bøkene, og boken blir på nærmere 600 sider.

Paul Sveinall har skrevet grunnmanuset og tatt seg av historiefaglig veiledning i prosessen.

Knut Lindseth har stått for oppdatering av slekts-opplysninger og eiendomshistorikk fra 1900-tallet og frem til idag. Lindseth er også billedredaktør.

Håkon R. Sødal har vært redaktør og har sammen med Knut Lindseth bidradd med kulturhistoriske avsnitt knyttet til gårds- og personalhistorikken.

I boken finnes det enorm mengde slekts-opplysninger, rikelig med billedstoff og små-artikler. Det gis et bilde av kystfolkets levemåte og innsats opp gjennom århundrene. Mange lokale hjelpere har bidradd med innsamling av informasjon, noe som har vært avgjørende for å sikre opplysningene og gi nærbilder av forholdene.

Forhåndsbestilling
Før boken går til trykking, trenger vi forhånds-bestillinger, for å kunne fastslå endelig opplag.
Publisering og salg
Boken planlegges ferdig til hundreårsfeiringen av Mandals bystatus (1921-2021) til sommeren.
Vi vender oss til alle som har tilknytning til øyene; fastboende, utflyttede og hyttefolk. Et godt arbeid med salget av
dette bindet vil også bidra til å ferdigstille de to neste bind av Halse/Harkmark -serien, som vil omhandle sjøgårdene (bd IV) og landgårdene (bd V) øst for Mandalselva.
Her gjelder det å bruke kontaktene sine og gjerne få folk til å «hamstre» bøker mens introduksjons-prisen gjelder.
Opplaget er begrenset!
I forbindelse med utlevering, tilbyr vi også flere historiebøker:
– Mandal by (bind 1-3), kr 50 pr bd.
– Harkmark (bind 1 og 2); kr 50 pr bd.
Her er det mulighet for å skaffe seg et lokalhistorisk bibliotek for en svært rimelig penge. Inntektene vil gå til å videreføre arbeidet med historien om Halse og Harkmark.
Vi håper at bøkene kan gi viktig inspirasjon til videre lokalhistorisk arbeid.

Paul Sveinall Knut Lindseth Håkon R. Sødal
Alfred Solgaard, prosjektleder
Lindesnes kommune

BESTILLING
JEG BESTILLER: ………. eks. av bygdeboken Halse og Harkmark (bd 3) – «Øyene i øst»
Betaling skjer ved publisering/levering.
Kr 600 pr bok (med utlevering/henting i Mandal).

Jeg bestiller også følgende lokalhistoriske bøker til kr 50 pr bind (kryss av):

Mandal bys historie – bind 1

Mandal bys historie – bind 2

Mandal bys historie – bind 3

Harkmarks historie – bind 1

Harkmarks historie – bind 2


Navn: ………………………………………………………………
Leveringsadresse: ………………………………………………………………
Telefonnummer: ………………………………………………………………
Epost-adresse: ………………………………………………………………

BESTILLING
JEG BESTILLER: ………. eks. av bygdeboken Halse og Harkmark (bd 3) – «Øyene i øst»
Betaling skjer ved publisering/levering.
Kr 600 pr bok (med utlevering/henting i Mandal).

Jeg bestiller også følgende lokalhistoriske bøker til kr 50 pr bind
(kryss av):

Mandal bys historie – bind 1 Mandal bys historie – bind 2 Mandal bys historie – bind 3
Harkmarks historie – bind 1 Harkmarks historie – bind 2


Navn: ………………………………………………………………
Leveringsadresse: ………………………………………………………………
Telefonnummer: ………………………………………………………………
Epost-adresse: ………………………………………………………………

BESTILLING
JEG BESTILLER: ………. eks. av bygdeboken Halse og Harkmark (bd 3) – «Øyene i øst»
Betaling skjer ved publisering/levering. Kr 400 pr bok.


Jeg bestiller også følgende lokalhistoriske bøker til kr 50 pr bind
(kryss av):

Mandal bys historie – bind 1 Mandal bys historie – bind 2 Mandal bys historie – bind 3
Harkmarks historie – bind 1 Harkmarks historie – bind 2


Navn: …………………………………………
Leveringsadresse: …………………………………………
Telefonnummer: …………………………………………
Epost-adresse: …………………………………………

Scroll to Top