REFERAT MEDLEMSMØTE, 22.03.2022, HISTORIEN OM SØRLANDSRUTA.

HISTORIEN OM SØRLANDSRUTA
MEDLEMSMØTE, MANDAL HISTORIELAG, 22.03.2022. TIDEMANDGÅRDEN.
v/ ARVID ØDEGÅRD OG GEIR SØRENSEN.
Rundt 25 medlemmer og interesserte fikk denne kvelden med seg historien om Sørlandsruta
gjennom 70 år. Sørlandsruta er blitt til gjennom ulike fusjoner av forskjellige selskap i
landsdelen. Gjennom årene er bussparken stadig blitt fornyet, men etter at selskapet tapte
anbudskonkurransen om videre drift på Agder, og Setesdal Bilruter tar over til sommeren, er
selskapets fremtid uviss. En gjeng entusiaster har i flere år jobbet med å spore opp og ta
vare på gamle busser fra ulike epoker, og nå også gjort et grundig arbeid med å
dokumentere utviklingen av rutebiltransport i regionen.
Ødegård og Sørensen viste bilder av de ulike busstypene og etableringen av moderne
rutebilstasjoner, og fremhevet rutebilenes betydning i samfunnsutviklingen. Vi fikk se bilder
av de gamle modellene med lang «snute»: husker du eksoslukta? Og utviklingen videre til
dagens moderne og lyse biltyper. I tillegg til vanlig passasjertrafikk har rutebilsjåførene
fraktet varer av ulike slag, kjørt melk fra gårdene frem til meieriet, og sørget for at
skoleelever har kommet trygt frem og tilbake til de ulike skolene. Men innføringen av
lørdagsfri i skolene i 1973 betød reduksjon i inntektene, og en økonomisk utfordrende
situasjon. Ikke sjeldent ble høns sendt i kasser med bussen, og av og til gikk kassene i
stykker, som ved den gamle rutebilstasjonen i Konkoigata, hvor sjåførene måtte springe
rundt og fange inn igjen de løsslupne fjærkreene. Mange av oss husker også de populære
skibussene til Kyrkjebygd, Tisland og andre steder, med avgang fra Rutebilstasjonen i Mandal
om morgenen, og retur en sen ettermiddag, da vi var utslitte og fornøyde. Opprettelsen av
de lokale bydelsbussrutene i Mandal har også vært populære. I 1961 kom den nye
Rutebilstasjonen i Øvrebyen, en moderne stasjon med venterom, kiosk og kafeteria, pluss
reisebyrå og sportsforretning, og kontorer for selskapets administrasjon og sjåfører. En
episode som utspant seg ute på stasjonsområdet var da sjåføren lesset av en stor kveil med
plastslange, og rullet den bortover til lageret. Sjåføren hadde frakk, og tampen av slangen
gikk inn under frakkeskjøtet og løftet mannen opp, slik at han rullet med en runde!
I 1986 tok man i bruk den nye busshallen på Skinsnes, og med utbyggingen av Øvrebyen
senter forsvant Rutebilstasjonen. Og nå er altså selskapets fremtid usikker.
Ref v/ Gustav R.

 

Bilder fra foredraget:

Rutebilstasjonen i Mandal 1961
Rutebilstasjonen i Konkoigata.
Påsketurister på vei til Kyrkjebygd.

 

 

 

 

 

 

 

Gammel «snutebuss»
Litt av en transport.
Melkerampa i Øvrebyen.
Scroll to Top