Medlemsmøtet 23. oktober 2018. (Riisoebank eller Risøbank).

RIISOEBANK  ELLER RISØBANK

MEDLEMSMØTE MANDAL HISTORIELAG.  TIDEMANDGÅRDEN    23.10.2018.

CA  30 FREMMØTTE.

Styret:  Inger Lise-Anna-Johanna-Gunnhild-Ole Guttorm-Gustav.  Forfall:  Thor Gunnar.

 

Ulf Aanonsen holdt foredrag :

 «Riisoebank eller Risøbank.  Jernskonnerten med de mange teorier og de få svar!»

Ole Guttorm ønsket velkommen, spesielt til de tre æresmedlemmene som var til stede, og introduserte Ulf, som deretter redegjorde for sitt arbeid med å fremskaffe informasjon om skonnerten Riisoebank og familien Salvesen i Skottland.

Pga mangelfull og unøyaktig informasjon, har her har vært ulike teorier rundt denne skonnerten. Arthur Weyergang-Nielsen er vel den som har arbeidet mest med å finne opplysninger.  Men på 30-40-50-tallet la enkle metoder og kildetilgang begrensninger på arbeidet.  Dagens kildesituasjon er langt bedre.

15.09.1868 ble Riisoebank/Risøbank sjøsatt.  Avisen Dunfirmline fra distriktet med samme navn hadde en artikkel om begivenheten, der det står om jernskipet med tanker for olje som kan pumpes ut:  dvs dokumentasjon på at vi snakker om et tankskip.  Opplysningene stemmer med det vi finner i byggesertifikat og brev, og det vises også tydelig på tegningene av skipet.

Farten var ikke alltid uproblematisk, og 16.03.1870 er skipet tilbake i Leith, med skader som må repareres på verftet.  Skipet var et kombinasjonsskip:  det fraktet både olje og trelast eller koks, og gikk i fart mellom Leith og flere havner langs norskekysten.

Skipet forsvant så under overfart fra Skottland til Norge 1871.

Etter foredraget var det kaffi og prat, og utlodning av bilde av Ottar Helge.

Ulf viste deretter en god del fotografier, særlig fra sommerstedet på Risøbank, og fra hytta i Åseral.

Han og Håkon Sødal kunne så fortelle at de hadde funnet belegg i arkivene fra den første norske sjømannskirken at Gabriel Scott, født i Leith i Skottland, hadde Gulowna og Amalie Andorsen som to av sine tre faddere ved barnedåpen!

Lørdag 27.10.18 er det en større presentasjon av temaet, på Risøbank.

Ref. v/Gustav R.

Scroll to Top