Mandal Historielag
http://www.mandalhistorielag.no/
«Sørlandsk Skipsfart 1920-2020»
Ved Olav Arild Abrahamsen
Tirsdag 19. september kl. 19.00 på Risøbank.
Enkel servering. Neste møte 24. oktober